Jeden z dziesięciu

Pan prowadzący: Biedny jak mysz…?
Uczestnik: Zakościelna
Pan prowadzący: Za dużo tego „za”.

Pan prowadzący: Przez jakie „u” piszemy wyraz „dwupokojowy”
Uczestniczka: Pierwsze „u” zwykłe, drugie „ó” kreskowane.

Pan prowadzący: Jak się nazywa melodia wygrywana w zegarach? Nazwa pochodzi z języka francuskiego.
Uczestnik: Pozytywka?

Pan prowadzący: Jak się nazywa twierdza francuska zdobyta 14.07.1789 r?
Pytam J: – Wiesz?
J: Bastion.
Uczestnik:  Bastylia.
J: Bastion, bastylia…

Pan prowadzący: Jak się nazywają zakonnicy z zakonu założonego w 1156 r. na górze Uczestnik: Krzy-żow-cy
Pan prowadzący: Kar-me-li-ci

Pan prowadzący: Który król powołał w 1364 r. Akademię Krakowską?
Uczestnik: Władysław Jagiełło

Reklamy