Proza, która nie jest poezją

Dwie gimnazjalistki rozmawiają o przygotowaniach do egzaminu wstępnego do klasy teatralnej:
– A ja wezmę coś Janusza Głowackiego, bo tylko jego kojarzę z prozy, która nie jest poezją.

Reklamy